ANBI

ANBI gegevens

Naam van de instelling
Stichting Broederziel

Inschrijving Kamer van koophandel: 08164297

Het RSIN/Fiscaal nummer
818508620

Contactgegevens
Stichting Broederziel
Boerhaavelaan 52
5644 BE Eindhoven
06-18282434
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Doelstelling en beleidsplan

Missie:

Stichting Broederziel heeft als missie dat er meer aandacht, erkenning en herkenning komt voor mensen met een verlieservaring van een broer of zus. De stichting wil deze missie zowel op maatschappelijk niveau vorm geven als op individueel niveau door bewustwording van de eigen rouwgevoelens.

 

Doelen:

De hierboven beschreven missie omvat als hoofddoelstellingen:

- Het schrijven van een Reader voor opleidingen,´ Specifieke aandachtspunten broer/zus rouw.

-Het organiseren van landelijke ontmoetingsdagen waar broers en zussen ervaringen uit wisselen, met  elkaar in contact komen en elkaar kunnen steunen.

-Het opbouwen en onderhouden van een landelijk hulpverlenersnetwerk. Op deze manier is het voor  rouwende broers en zussen en hun omgeving eenvoudig om gepaste hulp te vinden.

-Het thema maatschappelijk gezien onder de aandacht te brengen.

 

Doelgroepen:

-Mensen met een verlieservaring van een broer of zus

-Mensen die beroepsmatig te maken hebben met rouw om een broer of zus

-Algemeen belangstellenden.

 

Middelen:

Voor het bereiken van de doelstelling worden de volgende middelen ingezet.

-Informatieverstrekking:

Door e-mailen: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. en/of telefonisch contact met één van de bestuursleden

-Ontmoetingsdagen:

Jaarlijks organiseert Stichting Broederziel landelijke ontmoetingsdagen. Tevens biedt Stichting Broederziel aan om initiatieven van andere organisaties en van broers en zussen zelf te faciliteren en te ondersteunen.

-Symposia:

Er worden symposia voor een breed publiek georganiseerd.

- Social media:

Middels een besloten groep, siblinggrief, op Facebook wordt de mogelijkheid geboden ervaringen uit te wisselen tussen broers en zussen. Dit met in achtneming van veiligheid door respectvol en vanuit eigen integriteit ervaringen te delen met elkaar in de groep.

Tevens is Stichting Broederziel te volgen op Facebookpagina Stichtingbroederziel en via Twitter siblinggrief@

-Lezingen:

De Stichting Broederziel geeft op aanvraag lezingen over ervaringen omtrent rouw om een broer of zus.

-Interviews:

Journalisten van diverse media kunnen Stichting Broederziel benaderen voor een interview. Dit om meer bekendheid te geven aan het rouwproces van broers en zussen.

-Onderzoek:

Stichting Broederziel stelt zich tot doel onderzoek te bevorderen naar het rouwproces van broers en zussen.

-Publicaties:

Op de website staat informatie over activiteiten van de stichting en initiatieven van buitenaf.

-Folder:

De stichting heeft een informatieve folder die gratis onder belangstellenden wordt verspreid.

- Website www.stichtingbroederziel.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter Yvonne Ramaker
Secretaris Ilja Verstraten
Penningmeester Tinie Kämink
Bestuurslid Annette Sietsma

Beloningsbeleid
De stichting bestaat uit vier bestuursleden en enkele vrijwilligers.
Zowel bestuursleden als vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor de gemaakte kosten.
De kosten betreffen o.a. materialen, huur, reiskosten voor ontplooide activiteiten ten behoeve van de stichting.

Financiële verantwoording

Financieel Jaaroverzicht 2017

Opgemaakt 21 februari 2018 te Eindhoven door Tinie Kämink, penningmeester

Startsaldo januari 2017: € 1.445,32

Inkomsten
Lotgenotendag 18-03-2017 € 60,00
Lotgenotendag 22-04-2017 € 40,00                                                                                                                                                Lotgenotendag 07-10-2017 € 65,00                     

Giften € 100,00

Totaal: € 265,00

Uitgaven

Betalingsverkeer € 102,49
Lotgenotendag 18-03-2017 € 74,31
Lotgenotendag 22-04-2017 € 11,84
Lotgenotendag 06-10-2017 € 65,00
Representatiekosten € 62,46
Reiskostenvergoedingen € 61,34

Totaal € 377,44

Resultaat 2017 -€ 112,44
Eindsaldo 2017 € 1.332,88

 

Activiteiten Stichting Broederziel

Jaarverslag van activiteiten in het jaar 2017

Om onze doelen te bereiken vindt een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten plaats. Het betreft de landelijke ontmoetingsdagen (twee keer per jaar), de verzending van onze nieuwsbrief, 4 keer per jaar. Recentelijk zijn er activiteiten op het gebied van opleiding/educatie. Daarnaast bestaat de organisatie uit contactpersonen, deze bestaan tot nu toe uit de bestuursleden van de stichting Broederziel, enkele vrijwilligers en contacten in het hulpverlenersnetwerk. Deze zaken worden hieronder achtereenvolgens behandeld.

Activiteiten

Elk jaar worden twee  landelijke bijeenkomsten georganiseerd. In 2017 was de eerste bijeenkomst op 22 april bijeenkomst voor lotgenoten in Eindhoven. Begeleiders waren Arthur Zegveld (vrijwilliger) en Tinie Kämink (bestuurslid). Beiden zijn Post-HBO rouw- en verliesdeskundige en tevens ervaringsdeskundige op het gebied van verlies van een broer of zus. Een weliswaar kleine groep belangstellenden namen deel aan deze activiteit. Feedback op de bijeenkomst is dat de meerwaarde voor de deelnemers groot is en bijdraagt aan het proces van rouw om een broer of zus.. Stichting Broederziel ontvangt positieve reacties op de bijeenkomsten. Men vindt er erkenning en herkenning door het delen van het verhaal.

De tweede bijeenkomst van 2017 was georganiseerd op 6 oktober bij Het Venster te Veenendaal. Helaas ging deze dag niet door vanwege te weinig aanmeldingen.

Contacten met doelgroep en geïnteresseerden
Een belangrijke manier van contact tussen lotgenoten is de besloten groep op Facebook met de naam Siblinggrief. Stichting Broederziel beheert en faciliteert deze FB pagina. Hier kunnen lotgenoten op een veilige manier ervaringen en gevoelens delen omtrent de dood van een broer(s) of zus(sen). Deze groep is actief en wordt zeer gewaardeerd door haar leden.

Ook via de website is stichting Broederziel te bereiken. Dit kan via de email en via de contactpersonen en bestuursleden.

 

Focus op opleidingen

Sinds november 2014 wordt er in de opleiding Rouw en verliesbegeleiding aan de Hogeschool Geesteswetenschappen in Utrecht aandacht besteed aan het rouwproces van een broer of zus. Rouwtherapeute en tevens bestuurslid van Stichting Broederziel, Anke de Jong- Koelé verzorgt in deze opleiding de module rouw bij kinderen en jongeren.

 

Verdere uitwerking van aandacht m.b.t. de rouw van een broer of zus is een doelstelling voor 2018.

Het realiseren daarvan gaat het bestuur een reader uitwerken/schrijven mede aan de hand van de ervaring uit colleges van Anke de Jong-Koelé aan de Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht.  De reader willen we aanbieden aan opleidingsinstituten waar a.s. hulpverleners/rouwbegeleiders studeren. Bewustwording en meer kennis over het verlies van een broer of zus is nodig en hopen wij op deze manier te bereiken.

 

Samenstelling en activiteit bestuur
Het bestuur is het afgelopen jaar 4x bijeen geweest voor een vergadering. Naast de organisatie van de lotgenoten/ontmoetingsbijeenkomsten