Stichting Broederziel

Stichting Broederziel reikt uit naar mensen met een verlieservaring van een broer of zus door deze groep te informeren en begeleiding te bieden die waardevol kan zijn om Nu en in de toekomst weer ten volle te kunnen leven. Tevens zet de stichting zich in om de noodzaak van erkenning en herkenning van rouw om een broer of zus in onze samenleving en in de hulpverlening te bevorderen. 

Normen in onze samenleving beoordelen wie, waar, wanneer en hoe lang iemand mag rouwen. Broers en zussenrouw zijn onderdeel van de groep niet erkende rouw. De wederzijdse invloed van aan de ene kant het niet erkennen van het eigen verdriet als broer of zus en aan de andere kant geen aandacht voor deze groep vanuit de samenleving, lijkt dan ook een vicieuze cirkel rond te maken.

Onze missie is dat er nog meer aandacht, erkenning en herkenning komt voor mensen in een rouwproces om een broer of zus in onze samenleving. Hiervoor richten wij ons in de eerste plaats op de broers en zussen zelf en daarnaast op de hulpverlening en op de media uiting van en naar aanverwante organisaties, kranten en tijdschriften o.a.

 

Onze visie is dat de beste ondersteuning die broers en zussen kunnen ontvangen is, die van andere broers en zussen met eenzelfde verlieservaring. Erkenning van het eigen rouwproces en gevoelens, erkenning van binnenuit. Alleen dat kan de broer of zus de kracht geven ruimte in te gaan nemen voor zijn of haar rouwproces in zijn of haar omgeving. En alleen dat kan ervoor zorgen dat aandacht, erkenning en herkenning voor rouw om een broer of zus vanuit de samenleving Natuurlijk Is.

Stichting Broederziel is er om die weg voor broers en zussen te faciliteren en ondersteunen.

 

 

Verdriet kun je niet alleen dragen

Verdriet kan anders worden als er

mensen mee dragen

Marinus van den Berg